ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Στηρίγματα Υδρορροών «Half Round»
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

(εξωτερικό)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

(εξωτερικό)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

(εσωτερικό)

Για αντιστήριξη σε περιοχές με ισχυρές χιονοπτώσεις.

Στηρίγματα Υδρορροών τύπου «Π»
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

(εσωτερικό)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

(εσωτερικό)

Στηρίγματα Κατεβασιάς
ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ

Φ80

Φ100