ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

 

Συνεχόμενη Υδρορροή «Half Round»
 Ευρωπαϊκού   τύπου 

Μήκος:5m

Πάχος: 0,50mm

Άνοιγμα: 130 mm

Διαθέσιμα χρώματα

 Χρωματολόγιο

 Γερμανικού   τύπου

Μήκος:5m

Πάχος: 0,60mm

Άνοιγμα: 160 mm

Συνεχόμενη Υδρορροή τύπου «Π»
Κ5

 Μήκος:5m

Πάχος: 0,50mm

Άνοιγμα: 130 mm

 Χρωματολόγιο 

Κ6

Μήκος:5m

Πάχος: 0,50mm

Άνοιγμα: 154 mm